France Pologne Gironde

Stowarzyszenie France Pologne Gironde powstało w 1994 roku. Jego członków łaczy z Polską i jego mieszkańcami wspólne pochodzenie, więzi przyjaźni lub różnego rodzaju formy współpracy.

Stowarzyszenie zajmuje się zacieśnianiem przyjacielskich stosunków, które tworzyły się między Polską a Francją na przestrzeni dziejów, a szczególnie przez trwający ponad dwa wieki okres migracji. Nasza działalność związana jest rownież z promowaniem wartości związanych z polska kulturą, w atmosferze wzajemniego wsparcia i sympatii.

Celem naszego stowarzyszenia jest:

– zacieśnianie kontaktów i  współpraca z innymi organizacjami  i instytucjami reprezentującymi wspólnotę polską w regionie „Sud-Ouest”.

– promowanie polskiej kultury, historii i języka, oraz wymiana polsko-francuska.

– wzmacnianie istniejących więzi poprzez organizowanie konferencji, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych.

Odwiedź stronę France Pologne Gironde

Polskie Bordeaux

Stowarzyszenie Polskie Bordeaux istnieje od 2008 i ma na celu umożliwienie i faworyzowanie wzajemnych kontaktów między społecznością polską i francuską z Bordeaux i Akwitanii, wokół projektów i wydarzeń związanych z kulturą i edukacją (spotkania towarzyskie, manifestacje okolicznościowe, kursy językowe, biblioteka).

Skupiajac w naszym gronie młodą i dynamiczna Polonię, francuskich sympatyków Polski oraz rodziny i małżeństwa mieszane promujemy nowoczesny wizerunek Polski i Polonii.

Regularnie współpracujemy z władzami lokalnymi (merostwo, Maison de l’Europe) i chętnie włączamy się w manifestacje poświęcone Europie i wielokulturowości.

W 2012 roku pod egidą naszego stowarzyszenia została stworzona Polska Szkoła KLEKS, która daje dzieciom możliwość nauki języka polskiego. Staramy się przekazać język i tradycje polskie w sposób interesujący i ciekawy, dlatego też nasza metoda jest oparta w dużym stopniu na grach i zabawach edukacyjnych dostosowanych do poziomu językowego i wieku dzieci.

Chcesz nawiązać ciekawe kontakty z Polakami mieszkającymi w Bordeaux i okolicach? Masz projekt z dziedziny kultury, edukacji lub businessu którym chcesz się podzielić lub do którego szukasz partnerów? Chcesz się włączyć w naszą działalność aby promować wizerunek Polski dynamicznej, tolerancyjnej i nowoczesnej? Skontaktuj się z nami!

Vent d’Est

Stowarzyszenie Vent d’Est, zostało stworzone w 1993r.. Głównym celem stowarzyszenia jest rozpowszechnianie zarówno we Francji jak i w innych krajach Europy, sztuki i kultury krajów Europy Wschodniej, a szczególnie Polski. Stowarzyszenie zajmuje się również promowaniem wymiany ekonomicznej między Francją i Polską lub innymi krajami Europy Wschodniej.
W ramach swojej działalności, stowarzyszenie organizuje wystawy, spotkania, publikacje i inne wydarzenia faworyzujące wymianę kulturalną i ekonomiczną, między tymi dwoma krajami.

Stowarzyszenie Vent d’Est zorganizowało i uczestniczyło w kilku wydarzeniach kulturalnych, takich jak:
Miesiąc Polski w Bordeaux w listopadzie 2011, poprzez organizacje trzech wystaw artystów polskich oraz wieczoru kina polskiego w kinie Utopia w Bordeaux.
W 2013, Stowarzyszenie zorganizowało wystawę polskiej artystki fotograf, Gabrieli Morawetz i spotkania literackie z autorem kryminałów Zygmuntem Miłoszowskim.

W latach 2012-2014 Stowarzyszenie Vent d’Est było korespondentem lokalnym festiwalu kina polskiego we Francji, KINOPOLSKA. Od 2015 roku, oba stowarzyszenie – Polskie Bordeaux i Vent d’Est – wspólnie organizują kolejne edycje festiwalu Kinopolska w Bordeaux.

Więcej informacji o festiwalu Kinopolska Bordeaux: www.facebook.com/kinopolskabordeaux

Kontakt : Dorota Seniuta – Przewodnicząca
Stowarzyszenie Vent d’Est, 4, Rue Borda 33000 Bordeaux, mail: association-ventdest@orange.fr.